Nov 12
4:00 PM
Atoka     @ Lane 5th grade
@ Lane
Nov 13
5:00 PM
@ Atoka     Lane 6th grade
@ Atoka
Nov 26
Tushka Tournament 5th-8th Grade Nov. 26- Nov. 30 TBA AWAY
@ Tushka Tournament
Nov 28
12:00 PM
Moyers     @ Lane 3-4
@ Lane
Dec 3
4:00 PM
Harmony     @ Lane 5th-8th
@ Lane
Dec 4
4:00 PM
@ Stringtown     Lane 5th-8th
@ Stringtown
Dec 10
4:00 PM
@ Moyers     Lane 5th-8th
@ Moyers
Dec 11
4:00 PM
Hollycreek     @ Lane 5th-8th
@ Lane
Dec 12
1:00 PM
Harmony     @ Lane 3-4
@ Lane
Dec 13
4:00 PM
@ Forest Grove     Lane 5th-8th
@ Forest Grove
Jan 3
4:00 PM
Tushka     @ Lane 5th-8th
@ Lane
Jan 7
4:00 PM
Stingtown     @ Lane 5th-8th
@ Lane
Jan 10
4:30 PM
@ Lukfata     Lane 5th-8th
@ Lukfata
Jan 15
4:00 PM
@ Denison     Lane 5th-8th
@ Denison
Jan 16
12:00 PM
@ Clayton     Lane 3-4
@ Clayton
Jan 22
4:00 PM
Soper     @ Lane 5th-8th
@ Lane
Jan 24
4:00 PM
Cottonwood     @ Lane 7th-8th
@ Lane
Jan 30
1:00 PM
@ Harmony     Lane 3-4
@ Harmony

@ Harmony 3-4 Fundraiser
TBA @ Harmony

ORES REGIONAL Time TBA